Guide24.dk portal

PORTAL NYHEDSOVERSIGT ARTIKLER TV EMNEINDEKS VEJRUDSIGT SITE-RESOURSER


Nyheder
 
Artikler
 

 
Landbrug & Natur

Sæt ind overfor flokbehandling af grise med antibiotika i foder og drikkevand


Forhandlingerne om et nyt veterinærforlig er i disse dage i gang i Folketinget. Forhandlinger om hvordan dyrevelfærden hos de mange millioner landbrugsdyr i Danmark kan forbedres, herunder hvordan man mindsker det enorme forbrug af antibiotika i specielt svineproduktionen. Dyrenes Beskyttelse..

Produktspecialist & Tekniker i AMS løsninger


Mejlby & Vilsgaard A/S- Mogens Mikkelsen er ansat som produktspecialist & Tekniker i AMS løsninger (Agricultural Management Solutions) og Sprøjter hos Mejlby & Vilsgaard A/S. Som produktspecialist har han ansvaret for salg af AMS løsninger og sprøjter i hele Nordjylland, samt opsætning af RTK..

Active NS har givet mere homogen gylle, bedre flydelag samt lettere tømning af gyllelagunen


- derfor er svineproducent Jacob Svendsen, Pæregård, Østerlars, ganske godt tilfreds, da gyllehåndteringen er blevet meget lettere. Jacob Svendsen er uddannet landmand i 2005 med afsluttende modul 3 og 4. Samme år købte han en planteavlsgård, hvorpå han i 2007 byggede en helt ny svinegård -..

Brugte Skovningsmaskiner rykker på nettet


Dansk markedsplads er verdens største indenfor salg af brugte skovningsmaskiner. Mascus, en er verdens største online markedspladser i verden for brugte landbrugsmaskiner og entreprenørmaskiner har nu overtaget førstepladsen som verdensleder indenfor køb og salg af brugte skovningsmaskiner. En..

Q-feber kan bekæmpes med ny vaccine


Ny vaccine skal stoppe spredningen af Q-feber, som giver dårlige reproduktionsforhold hos drøvtyggere og kan sprede sig til mennesker. Sygdommen florerer i stor udstrækning uden at være diagnosticeret, og 2/3 af landets malkekvægsbesætninger samt hver tredje dyrlæge, der arbejder med kvæg, menes at..

Minkfarme får besøg af rejsehold


Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold besøger 100 minkfarme i løbet af efteråret. I løbet af efteråret får omkring 100 minkfarme besøg af Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold. Rejseholdets dyrlæger skal blandt andet vurdere om syge og tilskadekomne mink behandles korrekt. Samtidig vil der..

Justering af krav til antibiotikaforbrug i landbruget


Siden begyndelsen af 2010 er antibiotikaforbruget i den danske svineproduktion faldet markant. Omkring årsskiftet 2011/12 konstaterede Fødevarestyrelsen en mindre stigning i forbruget. For at fastholde de ellers så positive resultater gennemføres nu en mindre reduktion af grænseværdierne for..

Økologiske malkekøer får god behandling


Danske forbrugere kan med fordel købe økologisk Kun i tre ud af de 50 økologiske kvægbesætninger fandt Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold problemer med håndteringen og behandlingen af syge og tilskadekomne køer. I alt var det kun tre syge køer, der ikke var behandlet forsvarligt...

Mød den moderne erhvervsstøtteordning GUDP i Vejle og København


Smart indpakning, der kan få mad til at holde sig længere og mindsker madspild, udvikling af nye strategier til en mere effektiv udnyttelse af kvægfoder og røgede fiskeprodukter, der er renere og sundere. Det er blot nogle af de projekter, GUDP tidligere har givet tilskud til. Kom og hør mere om..

134 millioner til miljøvenligt landbrug finder ejermænd i år


For første gang er det lykkedes at få fordelt alle EU?s midler til miljø- og naturvenligt landbrug til danske landmænd. Det betyder, at i alt 134 millioner støttekroner, bliver fordelt til danske landmænd. Til gavn for miljøet og naturen. De sidste to år har Danmark sendt flere millioner gode..

Pas på Vild pastinak


Vild pastinak findes blandt andet i grøfte- og vejkanter, og kan give betændte vabler, hvis man får plantesaften på huden og huden påvirkes af sollys. John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø i Holbæk Kommune, opfordrer særligt forældre og kommunens pædagoger til at være..

Tvivl om vandløb


KL er enige med NaturErhvervstyrelsen i, at kommunerne har en opgave med at vejlede om vandløb i forbindelse med randzoneloven. Den 1. september 2012 træder loven om randzoner i kraft. Når loven træder i kraft, må landmænd ikke længere gøde, sprøjte eller dyrke i en 10 meters zone omkring alle..

Landmænd får opbakning i Tønder


Beskyttelse af naturen kan også ske på anden vis end gennem udlægning af 10 meter randzoner langs vandløbene, skriver Tønder Kommune i et brev til fødevareministeren Danske landmænd får nu opbakning fra Tønder Kommune i deres kamp mod 10 meter randzoner langs alle vandløb. I et brev til..

Dyrevelfærden kunne være bedre i mindre kvægbrug


Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold har i efteråret 2011 gennemført en kontrolkampagne i 50 tilfældigt udvalgte mindre kvægbesætninger. Kontrolkampagnen viste, at mange af besætningsejerne har problemer med at overholde reglerne for, hvor meget plads kalve skal have. De fleste af de danske..

95 mio. kr. i kompensation


Der bliver i alt afsat 95,6 mio. kr. årligt til at kompensere landmændene for udlægning af de såkaldte randzoner langs vandløb og søer. De skal forhindre udvaskning af kvælstof og sprøjtegift til vandmiljøet og skabe mere sammenhængende natur. 1. september træder loven om randzoner i kraft. Det..

Både fiskene og fiskeriet skal overleve


I dag kom EU?s fiskeriministre et skridt videre i forhandlingerne om bæredygtig fiskeri Første punkt på dagens møde var en drøftelse af Kommissionens forslag om gennemførelse af maksimalt bæredygtigt fiskeri, MSY, hvilket indebærer, at der år efter år kan fanges flest mulige fisk uden at nogle..

Åbning for ansøgning på Fælles initiativer


Tilskudsordningen til fælles initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren åbner den 15. maj 2012 og med ansøgningsfrist den 1. juli 2012. Ordningen kan anvendes til kollektive projekter og pilotprojekter inden for fiskeri og akvakultur. Derudover kan der ansøges om støtte til kampagner for..

Fair Trade skal huske Europa


Dansk juletræsproducent, der i øjeblikket er repræsenteret på EU-messe i Horsens, kæmper på World Fair Trade dag den 12. maj for, at der rettes fokus mod Europas fattigste land, Georgien. For de fleste danskere og vestlige forbrugere er Fair Trade frem for alt noget, der forbindes med etisk..

Ida Auken søger opbakning til Vadehavet som verdensnaturarv


Miljøminister Ida Auken søger nu opbakning til at ansøge UNESCO om at optage den danske del af Vadehavet på listen over steder i verden, der bærer jordens samlede naturarv. I 1995 ønskede daværende miljøminister Svend Auken at få den danske del af Vadehavet optaget som verdensnaturarv. Det afviste..

Fødevareministeren indfører fjumreår


Ingen landmænd skal komme i klemme, når loven om randzoner i landbruget træder i kraft 1. september. Det slår fødevareminister Mette Gjerskov nu fast og indfører derfor en indkøringsfase, hvor landmanden slipper for bøder det første år, hvis der er tvivl om, hvor randzonerne skal ligge, fordi..

Mere våd natur på vej til ådalene


18 skitser til ny natur er klar til at blive præsenteret. Miljøminister Ida Auken fremlægger nu de første konkrete udkast til 18 nye vådområder, der skal gøre vandmiljøet renere og øge naturarealet. Der er i alt afsat 157 millioner til vådområderne. De nye vådområder vil tilsammen tilføre Danmark..

Tønder vil satse mere på naturen


Nyt bosætningsprojekt i Tønder Kommune med natur og landskab som omdrejningspunkt støttes af staten med en halv million kr. Naturen og de store landskabelige værdier skal i endnu højere grad være med til at trække nye borgere til Tønder Kommune. Derfor søsætter kommunen nu projekt Bosætning i..

Landbrugsstøtten skal være mindre bureaukratisk og mere fleksibel


EU?s landbrugsministre ønsker en mere enkel landbrugspolitik, der er nemmere at administrere samt at overlade flere beslutninger til medlemslande selv Dagens debat blandt EU?s landbrugsministre i Luxembourg demonstrerede et generelt ønske om en mere enkel landbrugspolitik. ?Der er bred enighed i..

Prop stopper gylleforurening af Høstletbækken


Hurtig aktion og et godt samarbejde mellem Assens Kommune og lokale landmænd satte i går en stopper for en gylleforurening i Høstletbækken, som løber ud i Brende Å sydvest for Aarup. Forureningen blev opdaget i forbindelse med, at Assens Kommune havde en mand ude langs Høstletbækken for at bekæmpe..

Hansens og Svanholm gør det mest naturlige ? den direkte mælkevej


Når familievirksomheden Hansens Flødeis fremover får sin mælk fra det økologiske storkollektiv Svanholm, er det en drøm der går i opfyldelse. Fra Hansens Flødeis mejeri i Jægerspris kan brødrene Anders og Rasmus, 4. generation i Hansen-familien, se over på skoven ved Svanholm. Derovre går de 120..

Tobistopmøde og staldbesøg i Nordjylland


Tobiskvoter, sportsfiskeri, løstgående søer i staldene og hvordan undgår haren at komme i klemme i majetærskeren, når høsten går i gang. Det er en bred vifte af emner fødevareministeren tager fat på, når hun besøger Nordjylland i morgen onsdag. Tobistopmøde Dagen starter hos tobisfiskerne i..

Grøn Livø skal være naturens stillekupé


Miljøministeriets ø i Limfjorden skal være grøn og udelukkende køre på vedvarende energi. Initiativet vil betyde flere arbejdspladser på øen. Livøs beboere og øens feriecenter skal droppe energien fra dieselgeneratorerne og gå over til solceller, vindmøller og biogas. Den lille ø skal være den..

Millioner til nye biogas-anlæg


Fødevareministeriet åbner nu for tilskud til etablering af nye biogasanlæg i landbruget. 245 millioner kroner allerede i år skal være med til at lægge fundamentet for mindst 6-7 nye biogasanlæg rundt omkring i landet. Fødevareminister Mette Gjerskovs ambition er, at gyllen skal være med til at gøre..

Massive investeringer i danske fiskerihavne


Fødevareminister Mette Gjerskov har sammen med folketingets partier afsat 60 millioner kroner til investeringer i fiskerihavne. Pengene er fundet som en del af en aftale om fiskeriudvikling de næste to år. De 60 millioner skal bruges til investeringer på danske havne, der kan give bedre økonomi og..

300 siders forslag til forenkling af landbrugspolitikken


Hovedemnet for dagens diskussioner i ministerrådet for landbrug og fiskeri var, hvordan reformen af landbrugspolitikken kan afbureaukratiseres. Innovation i landbruget var også på dagsordenen ?Når vi reformerer landbrugspolitikken er det vigtigt, at vi reducerer administrative byrder og..

Nu skal gyllelugten minimeres på Samsø


Samsø Korn havde den 23. februar inviteret husdyrproducenterne på Samsø til et orienteringsmøde omkring Active NS, som er et produkt, der bl.a. kan reducere gyllelugten. Der var stor opbakning til at forsøge at reducere lugtgenerne, specielt omkring udbringningen af gyllen. Derfor vil man nu..

Smuthuller til padder


Naturen og motorvejen Den ny motorvej mellem Sønderborg og Kliplev skærer sig igennem et flot landskab. Mange har måske undret sig over de søer, der skudt op langs vejen eller bekymret sig om naturen ? hvad blev der af mosen eller hvordan skal dyrene krydse vejen?! Dobbelt op Den gode nyhed er, at..

UVB-lys giver planter større indhold af D-vitamin


Planter behandlet med UVB-lys opnår et større indhold af D-vitamin og har dermed potentiale til at blive en ny kilde til D-vitamin året rundt. Det peger resultaterne på fra et ph.d.-studie i DTU Fødevareinstituttet. UVB-belyste blade fra natskyggefamilien, hvor tomat og kartoffel hører hjemme, har..

Ulovligt medicinforbrug i svinebesætninger


I 14 særligt udvalgte svinebesætninger fandt Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold eksempler på både medicinering af raske pattegrise og brud på dyreværnsreglerne ​Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold fandt under en målrettet kontrolaktion i 14 særligt udvalgte svinebesætninger eksempler på..

Landmænd giver miljøtilsyn gode karakterer


Brugertilfredshedsundersøgelse i Tønder Kommune viser, at næsten alle adspurgte landmænd er tilfredse med kommunens miljøtilsyn Landmændene i Tønder Kommune er godt tilfredse med kommunens miljøtilsyn. Det konkluderer en ny brugertilfredshedsundersøgelse. Undersøgelsen er gennemført blandt..

Stor risiko for brande i landbruget kan minimeres med få midler


Nyt pilotprojekt viser, at der er stor risiko for brand på landbrugsejendomme. Derfor vil Tryg nu gøre en ekstra indsats for at mindske antallet af brande ved hjælp af termografering. Forsikringsselskabet Tryg har for nyligt gennemført et pilotprojekt om termografering, hvor 45 landbrugsbedrifter..

Natur og landbrugskommissionen klar til start


Medlemmerne af regeringens Natur- og landbrugskommission er udpeget og klar til at begynde arbejdet. Kommissionen skal vise vejen for en mangfoldig natur side om side med et bæredygtigt landbrug, der sikrer både kvalitetsfødevarer og tusindvis af arbejdspladser. - Vi har valgt, at det skal være..

Thorsø Miljø- og Biogas præsterede sidste år den højeste gasproduktion nogensinde


Sagt på godt jysk, så har Active NS ikke gjort vores gasproduktion mindre, siger driftsleder Anders H. Nedergaard med et lunt smil. Fra idé til handling Thorsø Miljø- og Biogas blev etableret i 1994, da der på det tidspunkt i landbruget skulle..

Forringelser på vej til landbruget


Nyt lovforslag betyder, at der fremover ikke må dyrkes indtægtsgivende energiafgrøder i randzonerne. Lovforslaget lægger op til en række yderligere stramninger af, hvad landbruget kan benytte randzonerne til. Konsekvensen bliver, at landmændenes økonomi forringes yderligere. Gennemføres..

64. udgave af Større Gårde & Skove er nu udkommet


Større Gårde & Skove 2012 er netop udkommet med 11.480 gårdrettelser i forhold til sidste års udgave Større Gårde & Skove er Danmarks mest omfattende opslagsværk om Dansk land- og skovbrug og har været udgivet hvert år siden 1948. Større Gårde & Skove 2012 indeholder en komplet fortegnelse over..

Biavl er populært ? det giver plads til ro og eftertænksomhed i en travl hverdag


Biavl er blevet hot. Flere og flere holder bier som hobby, både på landet, i forstaden og, måske mest overraskende, midt inde i byen. Biavler Lene Stiil giver sit bud på, hvorfor biavl er blevet en så stor succes: »En af de vidunderlige betingelser ved biavl er, at du skal være udendørs det meste..

Natur- og landbrugskommission på plads


Natur- og landbrugskommissionen skal vise vejen for en mangfoldig natur side om side med et landbrug, der sikrer både kvalitetsfødevarer og tusindvis af arbejdspladser. Regeringen sætter nu for alvor skub i arbejdet med den grønne omstilling af dansk landbrug og styrkelsen af den danske natur...

Lup på landmandens behandling af syge svin


Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold er i fuld gang med at besøge 50 slagtesvinsbesætninger for at se nærmere på behandlingen af syge og tilskadekomne slagtesvin. Fødevareminister forventer forbedringer i forhold til sidste år. Veterinærrejseholdet følger nu op på en kontrol fra sidste år, der..

Danmark i spidsen for vandsamarbejde med Kina


Danmark skal lede EU's vandinitiativ i Kina. Hermed får Danmark hovedansvaret for at sikre, at dansk og europæisk viden om vandplanlægning, grundvandsbeskyttelse og spildevandsrensning kommer Kina til nytte. En gruppe EU-lande har nu besluttet at give opbakning til, at Danmark står i spidsen for..

Alarmer og ny viden skal redde marsvin i dansk farvand


Der er behov for at gøre en særlig indsats for marsvin, så de ikke drukner i fiskernes garn. Fødevareminister Mette Gjerskov er derfor på vej med et pilot-projekt med alarmer på fiskernes garn og en arbejdsgruppe, der skal sikre beskyttelse af marsvin i dansk farvand. Der bliver nu indført et..

Forkert vinterfodring kan koste fugleliv


Det er gjort i en god mening, og det er en hyggeligt, når familien er samlet om at fodre vinterens ænder og andre fugle i den kolde tid. Men fodrer man med hvidt brød kan det i værste fald koste fugleliv. Zoolog Morten Vissing fra AQUA Akvarium & Dyrepark i Silkeborg forklarer det med, at når..

Afgift skal skære en tredjedel af pesticidforbruget


Regeringen er klar med en pesticidafgift, der skal få landmændene til at bruge færre og mindre belastende sprøjtemidler. I det seneste årti er forbruget af sprøjtemidler steget støt. Pesticidafgiften skal vende den meget utilfredsstillende udvikling til gavn for drikkevand, sundhed og natur. -..

EUs landbrugsministre debatterede markedsinstrumenter og dyrevelfærd


EU's ministerråd for landbrug og fiskeri har i dag haft de første drøftelser af kommissionens forslag til markedsordning Rådet har i dag haft de første drøftelser af kommissionens forslag til markedsordning for landbrug. Det danske formandskab havde fremhævet to hovedspørgsmål, nemlig redskaber..

Nyt strømiddel holder sengebåsene tørre og giver et godt staldklima


Mælkeproducent Bent Schrøder kan opretholde et tørt og godt staldklima ved blot at anvende Green Dryer to gange ugentligt Det er vigtigt at anvende et godt strømiddel Mælkeproducent Bent Schrøder driver et økologisk landbrug i Øster Terp ved Løgumkloster. I 1986 startede han som selvstændig..

Det bliver bedre og bedre dag for dag - siger en tilfreds landmand!


Derfor glæder svineavler Claus Petersen sig til foråret, hvor gyllelagunen skal tømmes Det startede med en test Svineavler Claus Petersen er indehaver af Maaling Avl & opformering, som er en svineavlsbesætning på Broagerland i Sønderjylland. Bedriften har ni ansatte og er på 975 søer hvoraf ca.160..

 
DAGENS FØDSELSDAGE

%Birthday%


I DAG HISTORISK SET

%ShowHistory%


VIDSTE UD AT

%DoYouKnow%


OM DAGEN I DAG

%ShowDayName%


LYT TIL NETRADIO


Sitemap - Gør denne til din startside - Tilføj til foretrukne - Om os - Tilmeld link
123